Sürdürülebilirlik

Den Design olarak daha sürdürülebilir bir hayat için yavaş ve bilinçli tüketimi destekliyor, tasarımlarımızı ve üretimimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

Yerli Üretim

Ürünler ve hammaddeleri tamamen yerli olduğu için yurtdışı nakliyat sürecinden geçmeden çevreye verilen zarar minimumda tutularak üretiliyor.

Yerel Ekonomiye Katkı

Üretim sürecinin tamamen yerel zanaatkarlar tarafından gerçekleştirildiği iş modeli, yerel ekonomiye ve iş imkanlarına katkıda bulunarak sürdürülebilirliği destekliyor.

Doğal Malzeme Kullanımı

Her ürün için kullanılan malzemeler tamamen doğal olmakla birlikte, geri dönüştürülemeyecek malzemelerden kaçınılarak çevreye verilen zarar minimumda tutuluyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (diğer bir deyişle Küresel Amaçlar), Birleşmiş milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri. İçeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Tüm dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır. Ocak 2016’ da yürürlüğe girmiştir. 

Den Design olarak bu evrensel eylem çağrısına kulak veriyor, iş modelimizle bu 4 ana başlığı destekliyoruz.